Blog > Komentarze do wpisu
KOBIECE OBLICZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Celem badania było skonfrontowanie cech osoby przedsiębiorczej przedstawianej w literaturze psychologicznej z obrazem aktywnej kobiety, który jest kreowanym przez luksusowy magazyn kobiecy. Moja motywacją do wyboru tej problematyki była chęć zapoznania się ze promowanym przez kolorowe czasopismo wzorem kobiety przedsiębiorczej.

a.Pytania problemowe
Analiza treści miała na celu odpowiedzenie na następujące pytania:
1)Czy cechy przedsiębiorcy zaproponowane przez Warneryda ukazywane są w magazynie?
2)Z jaką częstotliwością cechy osoby przedsiębiorczej zaproponowane przez Wareryda pojawiają się w opisach aktywnych kobiet?
3)W jaki sposób przedstawiane są kobiety przedsiębiorcze w magazynie Twój Styl?
4)W jakich obszarach najczęściej realizują się przedsiębiorcze kobiety?
5)Jakimi cechami demograficznymi wyróżnia się grupa przedsiębiorczych kobiet?
6)Jakie role przypisuje się kobiecie przedsiębiorczej w magazynie Twój Styl?
Badaniu została poddana treść miesięcznika Twój Styl. W oparciu o wskaźniki opisujące określoną cechę, analizowana była treść czasopisma, co w konsekwencji miało prowadzić do sporządzenia  tabeli częstości występowania danych cech.

 

a.Pytania problemowe

Analiza treści miała na celu odpowiedzenie na następujące pytania:

1)Czy cechy przedsiębiorcy zaproponowane przez Warneryda ukazywane są w magazynie?

2)Z jaką częstotliwością cechy osoby przedsiębiorczej zaproponowane przez Wareryda pojawiają się w opisach aktywnych kobiet?

3)W jaki sposób przedstawiane są kobiety przedsiębiorcze w magazynie Twój Styl?

4)W jakich obszarach najczęściej realizują się przedsiębiorcze kobiety?

5)Jakimi cechami demograficznymi wyróżnia się grupa przedsiębiorczych kobiet?

6)Jakie role przypisuje się kobiecie przedsiębiorczej w magazynie Twój Styl?

 

Badaniu została poddana treść miesięcznika Twój Styl. W oparciu o wskaźniki opisujące określoną cechę, analizowana była treść czasopisma, co w konsekwencji miało prowadzić do sporządzenia  tabeli częstości występowania danych cech.

  1. Hipotezy

 1. Przedstawione poniżej cechy są atrybutami opisującymi kobietę przedsiębiorczą w czasopiśmie Twój Styl:

   1. Motywacja osiągnięć,

   2. Wewnętrzne poczucie kontroli,

   3. Potrzeba niezależności,

   4. Stabilność emocjonalna,

   5. Potrzeba urzeczywistnienia własnych idei,

   6. Łatwość adaptacyjna,

   7. Gotowość podjęcia ryzyka,

   8. Umiejętność pracy pod presją (m.in. czasu),

   9. Orientacja na ludzi

   10. Kierowanie się wizją

 2. Kobiety przedsiębiorcze ukazywane w Twoim Stylu odpowiadają społecznie przyjętemu wzorowi osoby przedsiębiorczej (cechy zaproponowane przez Warneryda).

 3. Obszarem, w którym najczęściej przedstawiane są aktywne kobiety, jest obszar odnoszący się do pracy zawodowej – sfera biznesowa.

 4. Kobiety aktywne przedstawiane w Twoim Stylu to najczęściej osoby z wyższym wykształceniem.

 5. Wiek kobiet przedsiębiorczych odpowiada wiekowi czytelniczek, które sa odbiorcami czasopisma – kobiety mają od 20 do 40 lat.

 6. Rola matki jest rolą przypisywaną kobiecie przedsiębiorczej.

 7. Rola zony jest rola przypisywaną aktywnej kobiecie.

 8. Rola pracodawcy/pracownika jest przypisywane kobiecie przedsiębiorczej.

  1. Operacjonalizacja

Przedsiębiorczość może być interpretowana jako postawa wobec życia, którą charakteryzuje hasło „weź sprawy w swoje ręce”. Osoba przedsiębiorcza zwykle postrzegana jest jako taka, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu, inicjatywom lokalnym oraz aktywnej postawie wobec rozwiązywania problemów.

Cechami przypisywanymi osobom przedsiębiorczym jest chęć podejmowania inicjatywy, pomysłowość, dynamizm oraz skłonność do podejmowania ryzyka.1 Ponadto, w literaturze psychologii ekonomicznej zwraca się uwagę, że można wyróżnić pewien zespół cech jaki często pojawia się u osób określanych jako przedsiębiorcze. Wśród tych cech można wymienić: Motywacja osiągnięć, Wewnętrzne poczucie kontroli, Potrzeba niezależności, Stabilność emocjonalna, Potrzeba urzeczywistnienia własnych idei, Umiejętność rozpoznawania oczekiwań partnerów, Łatwość adaptacyjna, Gotowość podjęcia ryzyka, Umiejętność pracy pod presją (m.in. czasu), Silne zorientowanie na wzrost, Orientacja na ludzi oraz Kierowanie się wizją2.

Innymi czynnikami, które wskazuje się jako te, które często występują wśród osób przedsiębiorczych są określone cechy demograficzne. Osoba przedsiębiorcza jest zwykle osobą, która posiada wykształcenie wyższe lub poniżej średniego,

W pracy chciałabym poddać analizie sposób przedstawiania przedsiębiorczych kobiet w ekskluzywnym czasopiśmie dla kobiet (Twój Styl). Chciałabym zweryfikować, które oraz jak z jaka częstotliwością pojawiają się cechy odnoszące się do przedsiębiorczości wymienione przed Warneryda. Dodatkowo, chciałabym sprawdzić jak często w artykułach i wywiadach wspomina się o aktywności poza rodzinnej z życiem prywatnym (czy przeważają opisy kobiet posiadających rodziny, czy żyjących samotnie).

Analizie będzie poddane również, czy opisywana jest oraz w jaki sposób przedstawiana jest fizyczność kobiet, których postacie są prezentowane w czasopiśmie. Zwraca się uwagę, że jest to środowisko zdominowane przez mężczyzn oraz przez osoby, które w swojej rodzinie miały osoby określane jako przedsiębiorcze (przejmowanie określonych wzorów zachowania). Innymi cechami jakie się wymienia jest umiejętne godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym oraz posiadanie i kultywowanie zainteresowań/hobby. Innymi cechami demograficznymi, jakie się pojawiają w przepadu osób przedsiębiorczych jest ich częsta przynależność do grup mniejszościowych oraz wiek, w którym decydują się na założenie firmy (między 30, a 35 rokiem życia).

Ilona Celej.

 

poniedziałek, 16 sierpnia 2010, socjogender
Pamiętaj! Jeśli korzystasz z naszych tekstów pisząc własny, nie zapomnij o podaniu w swojej bibliografii i przypisach autora naszego tekstu oraz źródła - linka do artykułu.

Polecane wpisy